Parròquia de Sant Vicenç màrtir, Sant Vicenç dels Horts
Parròquia de Sant Vicenç màrtir,Sant Vicenç dels Horts

INFORMACIONS

* Fer donatius a la Parròquia a través de "bizum" (+)

 

*NOU RECTOR A SANT ANTONI DE PÀDUA, DE LA VINYALA (+)

 

* Resum Econòmic 2020 (+)

 

*Activitats parroquials de la setmana  (+)

 

*Fulls Dominicals del Bisbat de l'any actual i anteriors (+)

 

*Coronavirus: Informacions, actualitat, activitats,  retransmissió de misses per TV. i altres  (+)

 

*Montserrat TV (+)

 

*Montserrat ràdio (+)

 

*Ràdio Estel en directe (+)

 

Parròquia de Sant Vicenç mr.

Sant Vicenç dels Horts

DECLARACIÓ DE RENDA: POSEU LA “CREUETA” (X) A FAVOR DE L’ESGLÉSIA

Dono les gràcies a Mn. Anton per cedir-me aquest espai i poder dirigir-me a tots vosaltres.

Quan parlem de diners és fàcil que se’ns faci farragós i potser a algú se li escapi interiorment “ja tornen a demanar diners...”.

Hem de ser conscients i no està de més recordar-ho, que el sosteniment de l’Església és cosa nostra. De tothom, sempre en funció de les nostres  possibilitats.

L’Església sigui parroquial, diocesana o universal sempre té necessitats. Si ho comparem a les necessitats d’una família serà més entenedor. Sempre surten imprevistos que cal atendre i despeses a les quals fer front.

Avui però, només vull remarcar un gest, petit, però important. Tan senzill com marcar la CREUETA (X) en fer la Declaració de Renda, en l’apartat “Ajuda a l’Església Catòlica”. I també, perquè no es contradiuen i no es fan nosa l’una a l’altra, allà on posa “Ajuda a Fins Socials”.

L’Església, encara que es digui de manera ignorant o interessada, no rep diners de l’Estat. Només rep allò que, fidels i no fidels, indiquen en la seva Declaració de Renda en marcar la casella que us he dit abans i que representa un O,7%  dels seus impostos pagats.

Tot i que es pot millorar, el gruix dels ingressos provinents de la nostra Diòcesi pel que fa al 2020 i que representa un 44,89% de les seves necessitats prové de les aportacions dels fidels i el que rep de l’Estat via CREUETA EL 19,48%. La resta, un 35,65 prové d’activitats econòmiques, subvencions, ingressos financers, arrendaments, etc. que acostuma a ser variable. Per això és important marcar l’esmentada creueta en el lloc on s’indica en fer la  Declaració de Renda.

Si teniu curiositat en l’annex que acompanya el Full Dominical d’aquest diumenge hi podreu veure les dades econòmiques pel que fa al conjunt dels tres bisbats que conformen la Província Eclesiàstica de Barcelona (Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de LL). Ja veureu que estem en línia o promig. També hi podreu veure les desgravacions que s’hi poden obtenir. Són desgravacions que també es donen en altres camps.

Aquest escrit es complementa amb el que surt publicat en el Full Extra i que signem els tres Ecònoms de la Província Eclesiàstica de Barcelona.

Gràcies per la vostra atenció. Ah!, i penseu en la CREUETA.

 

Mn. Rafael Galofré Casas, DP. Ecònom del Bisbat de Sant Feliu.


Llamar

E-mail

Cómo llegar