Parròquia de Sant Vicenç màrtir, Sant Vicenç dels Horts
Parròquia de Sant Vicenç màrtir,Sant Vicenç dels Horts

INFORMACIONS

* Fer donatius a la Parròquia a través de "bizum" (+)

 

* Resum Econòmic primer semestre 2022 (+)

 

*Fulls Dominicals del Bisbat de l'any actual i anteriors (+)

 

*Montserrat TV (+)

 

*Montserrat ràdio (+)

 

*Ràdio Estel en directe (+)

 

Parròquia de Sant Vicenç mr.

Sant Vicenç dels Horts

* Com fer donatius a la Parròquia a través de "bizum" (+)

  • VACANCES DEL FULL DOMINICAL

Com cada any, durant els diumenges del mes d’agost, el Full parroquial fa vacances. Esperem que aquesta modesta eina de comunicació i reflexió sigui útil per a molts que o bé directament o bé a través de la web parroquial van seguint la vida de la nostra parròquia. Les intencions de missa es trobaran al cancell. També el Full Diocesà serà un únic full per a tot el mes, on hi trobareu les lectures dels 4 diumenges i la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu.

LES FINANCES DE LA PARRÒQUIA (i 2)

RESUM ECONÒMIC DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022

Comparant amb el semestre de l’any passat, en els INGRESSOS, hi ha hagut una davallada de 900 € en el concepte de les col·lectes dominicals. Aquesta davallada s’ha vist pal·liada per un donatiu  extra que hem rebut de 5000 €. Els altres donatius puntals per obres (desgravables o anònims) sumen 5.765 € (any passat: 4.300), i les col·lectes per Obres que enguany han pujat a 4.815,00 € han superat  en 1.815 la quantitat de l’any passat (3.000 €).

Referent a les DESPESES cal tenir present, principalment:

Subministraments (principalment electricitat i gas) han fet pujar aquest any 3.200 € més en relació a l’any passat.
Manteniments i reparacions han pujat 3.900 € més que l’any passat.
Neteja Casal, església i Rectoria ha pujat 1.200 € més que l’any passat.
La quota mensual del Préstec contractat per les Obres ha pujat 3.600 €. (50% de la quota donat que la resta l’aporta el bisbat de Sant Feliu).

 

Això fa que la diferència entre INGRESSOS (56.244,73) i les DESPESES

 (208.427,58) sigui tan gran i quedem reduïts a un Romanent de

 20.461,79 €.

 

Conclusió:

Mantenir i reforçar, si pot ser, els INGRESSOS: augmentar l’aportació dominical, o més donatius (desgravables o no), o més subscripcions...
Reduir DESPESES: d’electricitat, gas, neteja i altres conceptes .

 

L’equip del Consell d’economia, conjuntament amb el Consell pastoral parroquial es reunirà i replantejarà com ens podem “estrènyer el cinturó”. També acceptem els suggeriments de tots els feligresos. Moltes gràcies!!!

 

Mn. Anton Roca


Llamar

E-mail

Cómo llegar